آمار خر است عملیش خرتر است!

آقا کل دانشکده یک جزوه درست درمون نداریم از کارگاه آمار و فردا هم امتحان ترم کارگاه آمارمون و همگی الهی العفوگویان نادم و پشیمانیم که چرا جدی نگرفتیم این درس مسخره رو بیاید برای ما دعا کنید که نیفتیم فقط...
درباره چوگویک
نه پی زمر و قمارم نه پی خمر و عقارم
نه خمیرم نه خمارم نه چنینم نه چنانم

من اگر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهل زمانم

"مولانا"
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان